در روابط بین‌الملل تشریفات یا پوروابند یا پروتکل (به انگلیسی: Protocol) به مجموعهٔ آداب و آیین دیپلماسی در روابط بین دولت‌ها گفته می‌شود.
تشریفات قاعده‌ای است که شرح می‌دهد چگونه باید یک فعالیت در زمینه دیپلماسی انجام شود.