در این بخش با شرکت های سازنده بازی ها و طراح هان بازی ها مصاحبه میکنیم و شما را با پشت صحنه نحوه ساخت بازی سازی همراه میکنیم تا با نحوه ساخت انواع بازی آشنا شوید امیدواریم این مطالب مورد استفاده بازی دوستان قرار گیرد.