طراحی‌صنعتی حرفه‌ای است که با خلق مفاهیم جدید در حوزه‌های مختلف زندگی انسانی سر و کار دارد. و طراحی صنعتی یکی از زیرشاخه‌های طراحی، محسوب می‌شود. طراحی صنعتی به عبارتی شامل فرآیندی از طراحیِ کاربردی است که برای تولید انبوه محصولات فیزیکی طی می‌شود.